Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

"Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm !" ( Victor Hugo )

 

Istoricul comunei

COMUNA PUIEŞTI este aşezată în nordul Bărăganului, respectiv în Câmpia Rămnicului pe drumul judeţean ce porneşte din oraşul Rm. Sărat spre comuna Ciorăşti. Este aşezat la 14 Km. distanţă de Rm. Sărat, de o parte şi de alta a râului Râmnic, fiind la graniţă cu judeţul Vrancea, în N-E judeţului Buzau.
În componenţa comunei Puieşti intră 7 sate: Puieştii de Jos, Puieştii de Sus, Măcrina, Plopi, Lunca, Nicoleşti si Dăscăleşti.
Conform documentelor istorice şi puţinelor cercetări, teritoriul comunei Puieşti a fost populat încă din paleolitic şi neoliticul timpuriu.
Prima atestare documentară datează din secolul al XVI-lea respectiv din anul 1581 despre o aşezare, şi anume satul Nicoleşti. În secolul al XVII-lea este menţionat în documente satul Puieştii de Sus, apoi spre sfârşitul secolului XVII satul Plopi sub denumirea de satul Plopii Vechi, pentru ca celelalte sate să fie menţionate pentru prima dată în secolul XIX, deşi o parte din ele se presupune a fi mai vechi decât cele amintite mai sus aşa cum sunt satele Măcrina, Puieştii de Jos, Dăscăleşti şi Lunca (înainte numit Hoinari).

PUIEŞTII DE JOS (Răceni) este satul de reşedinţă, aşezat în partea central nordică a teritoriului comunei, la distanţa de 14 km. de oraşul Rm. Sărat, pe malul stâng al râului Rîmnic.
Despre apariţia satului de reşedinţă, Puieştii de Jos, nu există un document precis care să arate data şi vatra satului, în schimb existenţa sa în secolul al XIX-lea este atestată de un fragment dintr-un document vechi păstrat la biserica Puieştii de Jos în care se vorbeşte despre data zidirii şi pictării bisericii (1840). Denumirea actuală a satului Puieşti după informaţiile bătrânilor provine de la boierul Puiescu pe a cărui moşie s-a fixat aşezarea. În limbajul locuitorilor satelor comunei este întâlnită foarte des denumirea de Răceni pentru satul Puieştii de Jos şi chiar o anumită parte N-E satului denumirea de „ceaunari”.Tot după informaţiile bătrânilor se spune ca pentru nevoia de forţă de muncă proprietarul moşiei a adus oameni din părţile Brăilei din aşezări care purtau numele de Răceni, Ceaunari denumiri care nu se mai păstrează în judeţul Brăila. De menţionat că vatra actualului sat se afla mult mai spre nord în apropierea bălţii Puieşti care în decursul timpului s-a deplasat spre sud datorită dezvoltării căilor de comunicaţie.

PUIEŞTII DE SUS este aşezat tot pe malul stâng al râului Râmnic, la 12 km. de Rm. Sărat.Puieştii de Sus, sat vechi, atestat pentru prima dată la sfârşitul secolului al XVII-lea, poartă denumirea de la boierul Puiescu, fiind mult mai vechi decât Puieştii de Jos.

MĂCRINA este aşezat pe malul drept al râului Râmnic, în partea central vestică a teritoriului comunei, la o distanţă de 17 km. de Rm. Sărat.
Despre satul Măcrina, tot din relatările bătrânilor se spune că ar fi tot o aşezare veche. Aici sunt amintite aşa numitele „roiri” succesive de populaţie semnalate mai ales după desfiinţarea raialei Brăila (teritoriu ocupat de turci). Numele actual al satului vine de la un moşier care avea moşia în această zonă, pe nume Măcrineanu, în jurul anului 1890.

PLOPI este aşezat pe malul drept al râului Râmnic, în partea de vest a comunei, la18 km. de Rm. Sărat. Satul Plopi a luat naştere tot din aşa zisele „roiri” de populaţie care au venit din raiaua Brăilei. Numele actual al satului vine de la pădurile de Plopi aflate cu ani în urmă pe terasa şi în lunca râului Râmnic.

LUNCA este aşezat pe malul drept al râului Râmnic, în partea sud-vestică a comunei şi la 19 km. de Rm. Sărat.
Strâns legat de istoria satului Plopi este istoria satului Lunca (Hoinari) care datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea din perioada domniilor fanariote. Satul s-a format pe moşia unei fete a unui grec venit în aceste părţi, moşie ce era lucrată de ţăranii din satele din jur. În1820 la dispoziţia boierului din această parte s-a format nucleul satului compus mai întâi din 10 case fără ca aşezarea să aibă denumire. Pe la anul 1840 în urma vizitelor unor oficialităţi, boierul, la propunerea acestora, a denumit locuitorii acestei mici aşezări „Haimanale” pentru ca mai târziu la propunerea lui Radu Mustăţea satul să se mai numească Hoinarul apoi Hoinari deoarece locuitorii nu erau stabili.
Cum am arătat mai sus, istoria satului Lunca este strâns legată de istoria satului Plopi lucru demonstrat de existenţa pentru aceste două sate a aceleiaşi scoli care era la Plopi şi care a ars în 1890, aceeaşi biserică, arsă de germani în 1916 şi acelaşi cimitir comun.

NICOLEŞTI este aşezat pe malul drept al râului Râmnic, în partea central-estică a comunei, la o distanţă de 15 km. de Rm. Sărat.
Satul Nicoleşti ca aşezare este menţionată prima dintre satele comunei Puieşti încă din secolul al XVI-lea, respectiv la anul 1581 în timpul domniei lui Mihnea Turcitul. Denumirea actuală a satului vine de la boierul Niculescu, moşia numindu-se Niculeasa, care mai târziu a intrat în proprietatea moşierului Măciucescu.

DĂSCĂLEŞTI este aşezat pe malul drept al râului Râmnic, în estul comunei, la 17 km. de Rm. Sărat.
Numele satului Dăscăleşti provine de la boierul Dăscălescu care avea conacul pe marginea râului Râmnic, iar moşia de circa 400 de pogoane se întindea pe aceste meleaguri, satul existând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Nucleul aşezării s-a format tot din aşa zisele „roiri” de populaţie venite aici din raiaua Brăila, lucru demonstrat şi de faptul că în acest sat se păstrează numele familiilor Ralea ce are următoarea filieră a provenienţei: raia-roiri-Ralea. Pe aceste meleaguri au venit oameni şi din alte părţi, lucru demonstrat de prezenţa în acest sat a unor familii provenite de la regiunea de unde au venit: din părţile Buzăului (familia Buzăianu), din părţile Prutului (familia Pruteanu). Aceste notări s-au găsit făcute în anul 1859.


PRIMĂRIA COMUNEI PUIEŞTI AZI